Comfortmetingen

BEST BUILDING CONCEPT

Ingenieursbureau voor comfort en energie in gebouwen

Onderzoek van gebouwen met comfort- of binnenklimaatklachten

Een slecht binnenklimaat zorgt gemiddeld voor 10 à 15% rendementsdaling bij de werknemers. Dit kost u dus ca. 5.000 euro per persoon per jaar, en zelfs nog meer wanneer mensen ziek worden door een slecht binnenklimaat of ander werk zoeken door een gebrek aan comfort. Het is dus van groot belang dat werknemers, een goed comfort kunnen krijgen in hun gebouw, en zeker een gezond binnenklimaat.

 

Hoe je dit realiseert is niet altijd eenvoudig. Vaak zijn er al verschillende diensten 'aan de knoppen' komen draaien. Bij bestbuildingconcept hebben we de filosofie om eerst te objectiveren, te analyseren om dan de gepaste maatregelen voor te stellen.

 

Wij hebben verschillende professionele diensten die u helpen bij comfort- of binnenklimaatklachten. Gaande van een quickcheck die u op één dag wijzer maakt, een gedetailleerde en officiële comfortmeting, tot een volledige gebouwdoorlichting.

 

Belangrijk om te weten: wij meten steeds met professionele gekalibreerde apparatuur, volgens de laatste norm (kb van 12 juni 2012). De metingen kunnen vergezeld worden van comfortenquetes indien gewenst.

 

U vindt hier nog meer gedetailleerde informatie over de metingen.

 

quickcheck

Quickcheck

Tijdens een Quickcheck krijgt u op één dag tijd een heleboel nuttige info:

 

 • We doen een rondgang in het gebouw, samen met de gebouwverantwoordelijke.

 

 • We kijken naar mogelijke bronnen van comfortklachten, bronnen van verontreiniging, geur, zon- en lichtinval, sporen van schimmel, vocht,...

 

 • Eventueel doen we ook een korte temperatuur-, vochtigheids- en CO2 meting.

 

 • We bezoeken de technische ruimte voor een globaal overzicht van de manier van verwarmen, koelen, ventileren,..

 

 • We bekijken de regeling van de technieken.

 

We bespreken op het einde van de dag samen met u de bevindingen.

 

 

Comfortmetingen

Detailmeting

Hebt u terugkerende comfortklachten, maar u kan ze moeilijk plaatsen? Dan is een gedetailleerde comfortmeting iets voor u.

 

Wat houden deze metingen in?

Wij voeren een officiële comfortmeting uit zoals vereist volgens het "Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren".

 

 • Daarbij maken wij gebruik van een 'klimaatboom'. Die registreert de temperaturen, de luchtvochtigheid en de luchtsnelheid om de 30 seconden tijdens een periode van één à twee weken in één of meerdere lokalen.

 

 • Ook CO2 en CO meten we automatisch mee.

 

 • Eventueel monitoren wij tijdens de meting ook de temperaturen van verwarming, koeling en ventilatie.

 

 • Indien nodig worden er ook lokale temperaturen gemeten ter hoogte van de vloer, de enkels,...

 

 

Van deze metingen krijgt u een uitgebreid rapport met de bevindingen, foto's, adviezen,...

 

Een detailmeting is een zeer grondige analyse van één of meerdere lokalen en kan vaak de oorzaak van comfortklachten aanduiden

 

doorlichting

Doorlichting

Gebouwen met comfortklachten op verschillende plaatsen, met een hoog energieverbruik en een slechte regeling hebben een gedetailleerd onderzoek nodig.

 

Tijdens zo'n doorlichting doen we het volgende :

 

 • We bekijken de plannen van het gebouw in detail om een goed zicht te krijgen op het gebouwgebruik en de regeling van de technische installaties.

 

 • We gaan na of de regeling van de technieken wel doet wat ze moet doen.

 

 • We verifiëren ventilatiedebieten en temperaturen van de klimatisatie.

 • We doen een comfortmeting van één of twee weken in één of meerdere lokalen.

 

 • Indien nodig kan er een gebouwsimulatie gebeuren van een lokaal of het volledige gebouw.

 

 • Indien gewenst zullen we de gebouwgebruikers uitgebreid interviewen via een email-enquête voor en na de doorlichting.

 

Een doorlichting duurt meestal een aantal weken en geeft u de grootste garantie op het oplossen van de comfortklachten.

Copyright © bestbuildingconcept 2014