Blog

BEST BUILDING CONCEPT

Ingenieursbureau voor comfort en energie in gebouwen

CO2 concentraties in een lokaal, kwestie van het metabolisme

Af en toe krijgen wij wel eens de vraag om een CO2 concentratie in een of meerdere lokalen van een gebouw te simuleren.

 

Dit komt meer en meer voor aangezien er een strengere wetgeving geldt voor het binnenklimaat in gebouwen (KB 25/03/2016 tot wijziging v/h KB 10/10/2012 tot vaststelling v/d algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden)

 

De CO2 concentratie in een lokaal hangt af van de concentratie in de buitenlucht, het ventilatievoud en de aanwezigheid van personen binnen.

Natuurlijk speelt ook de grootte van het lokaal een rol, ongewenste infiltratie van buitenlucht etc...

Veel parameters, maar dit kan perfect in een dynamisch gebouwmodel berekend worden.

 

Je zou dit ook statisch kunnen berekenen, maar zeker in gebouwen met een regeling op de ventilatie (VAV) en een wisselend profiel van aanwezige personen is het veel nauwkeuriger om het dynamische effect van deze regeling te zien.

 

Wat echter minder bekend is, is het effect van het metabolisme op de CO2 uitstoot van de aanwezige personen. Meestal wordt er een gemiddelde uitstoot aangenomen. Voor mensen die op kantoor werken, zou dit nog kunnen meevallen als aanname, voor sporters (sportzalen) of kinderen (scholen) kan je je daar wel eens misrekenen.

 

De CO2-uitstoot van een persoon bedraagt namelijk 0,0000000382 m³/s per Watt lichaamswarmte. En dat laatste, die lichaamswarmte, is sterk afhankelijk van de activiteit van die persoon, zijn gewicht en zijn grootte.

 

Een voorbeeld: kleine kinderen in een kleuterklas stoten minder CO2 uit dan studenten in een hogeschool. Dit zie je op onderstaande grafieken waar er voor de kleine kinderen wordt voldaan aan het nieuwe KB (maximaal 800 ppm) en voor de grotere kinderen niet .

 

Dit gegeven heeft natuurlijk zijn effect op de dimensionering van de ventilatie als je wil voldoen aan het nieuwe KB.

 

Last but not least: de CO2 concentratie hangt ook af van de ventilatie-efficiëntie. En die hangt zeer sterk af van de plaats waar de ventilatiemonden zich bevinden en de temperatuur van de inblaaslucht. Maar dat is voor een volgende keer.

 

Typisch CO2 profiel van een klaslokaal met kleine kinderen

Typisch CO2 profiel van een klaslokaal met grote actieve kinderen

EPB is geen garantie op een comfortabel gebouw

De EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat) regelgeving bestaat sinds 2006. Ondertussen kent iedereen in de bouwwereld de energieprestatie-verslaggever. Hij of zij zorgt dat het nieuwe gebouw voldoet aan de EPB wetgeving.

 

Een verslaggevers is zoals een journalist, of een notaris: hij doet verslag.

 

Voor uitgebreide analyses, optimalisaties, scenario-onderzoek, is er meestal geen tijd. Of geen geld. Want er zijn genoeg verslaggevers die voor een lagere prijs, het benodigde certificaat afleveren. De betere EPB verslaggever wordt zo uit de markt geprijsd.

 

Meer en meer zien wij (grote) projecten, waarbij het EPB verslag, ook de basis is voor het energieconcept en, nog erger, voor de beoordeling van het binnenklimaat.

 

De EPB software is echter niet bedoeld als ontwerptool. Je kan er geen exact energieverbruik meer berekenen, daarvoor zijn de aannames die de overheid heeft gebruikt, veel te rudimentair.

 

Je kan er ook geen comfortabel binnenklimaat mee garanderen. De EPB software geeft je enkel een boete, indien je de allerlaagste binnenklimaatklasse voor ventilatie niet behaalt.

 

Wie de achtergrond van deze binnenklimaatklassen een beetje kent, weet dat de allerlaagste klasse (IDA3 voor de ingewijden) nog wel toegelaten is, maar dat dit voor meer dan 30% ontevreden gebruikers zorgt. Eén persoon op drie in uw nieuw gebouw, zal klagen over 'te weinig lucht'.

 

Kortom: De EPB regelgeving is geen garantie op een aangenaam gebouw, zonder comfortklachten. Het is wetgeving om te zorgen dat de minimale isolatiepakketten en minimale ventilatiedebieten voorzien zijn.

 

Hoe bekom je dan wel een comfortabel gebouw met tevreden gebruikers?

 

1. Zorg vóór de eerste pennentrek, voor een Programma van Eisen (PvE) op het vlak van thermisch comfort, daglicht, binnenluchtkwaliteit,energieverbruik, ...

 

2. Zet dit PvE in het bestek en maak dit over aan alle bouwteampartners.

 

3. Simuleer in voorontwerp het gebouw via een dynamische simulatie om deze zaken te garanderen, rekening houdend met zonwering, opengaande ramen, variabele debieten, wijzigende bezetting,...

 

4. Simuleer een aantal scenario's om het energieverbruik te minimaliseren.

 

5. Bepaal daarna de nodige debieten en vermogens.

 

6. Bewaak tijdens uitvoering de principes van het PvE

 

7. Controleer na uitvoering het comfort met een officiële comfortmeting, registreer de regeling van de HVAC gedurende een langere periode, volg eventuele comfortklachten op.

 

 

Copyright © bestbuildingconcept 2017