Nieuws

Nieuws


Maart 2019: Bestbuildingconcept geeft een lezing voor het IBPSA Nederland-Vlaanderen.

Het IBSPA verenigt geïnteresseerden en belanghebbenden in gebouw- en installatiesimulatie in Nederland en Vlaanderen.

Het  IBPSA-NVL stelt zich ten doel:

  • de correcte toepassing van gebouwprestatiesimulatie te bevorderen;
  • kennis over gebouwpresentatiesimulatie in de bouwwereld te verspreiden;
  • het kennisniveau binnen het vakgebied te verhogen.


Op 18 maart heeft Bestbuildingconcept een lezing gehouden voor de workshop "Kwaliteitsvol simuleren".


De inhoud van de presentatie kan hier gedownload worden.september 2017: METIZ neemt  diensten van Bestbuildingconcept over.

In 2015  richtte Bestbuildingconcept   METIZ bvba op samen met Ingenieur Tim Van Dyck. METIZ is gespecialiseerd in het optimaliseren van bestaande gebouwen door middel van monitoring.


Na twee jaar samenwerken is er besloten dat alle activiteiten in bestaande gebouwen (zowel comfortmetingen als  monitoring) door METIZ bvba uitgevoerd gaan worden. Dit zorgt voor een duidelijk afbakening tussen de twee bedrijven: Bestbuildingconcept optimaliseert gebouwen in de (voor)ontwerpfase door middel van simulaties, METIZ optimaliseert bestaande gebouwen  (Monitoring based commissioning) of levert de apparatuur om de prestaties van gebouwen permanent te bewaken (continuous commissioning)  .


Meer info over METIZ ->


juni 2016: Interview met Geert Bellens in "De onderneming".

De onderneming is een vakblad voor professionals in het domein verwarming en klimatisatie. In het blad van juni 2016 werd Geert Bellens geïnterviewd om zijn visie op comfortproblemen en binnenklimaatmonitoring te geven.

je kan hier het interview integraal nalezen.


Meer info ->28 september 2015: Bestbuildingconcept lanceert METIZ

Samen met Tim Van Dyck, zowat de meest ervaren ingenieur van de stad Antwerpen op het vlak van energie en binnenklimaat in gebouwen, lanceert Bestbuildingconcept METIZ. Dit is een dienst die voor permanente monitoring zorgt in  gebouwen om ze zo te optimaliseren of  de prestaties van het gebouw te bewaken.


METIZ werkt  met een abonnementsdienst voor de monitoring, de alarmering, de rapporten, het advies, de kalibratie,... Een totale ontzorging dus. Geen inversteringskost voor de klant, maar wel continue zekerheid dat het binnenklimaat perfect gemonitord wordt en dat er een correcte opvolging van de klimaat- en energie-eisen gebeurt, en dit  door ervaren ingenieurs.

 


Meer info ->22 april 2015: Bijdrage aan de blog van Havacman

Havacman optimaliseert verwarmingsinstallaties in utiliteits- en industriegebouwen. Lees hier onze bijdrage aan zijn blog over comfort in gebouwen.

 


Meer info ->4 maart 2015: Lancering stookplaatsmonitoring mét comfortbewaking

Het heeft lang geduurd maar eindelijk is het zover! Bestbuildingconcept lanceert een draadloze  stookplaatsmonitoring met comfortbewaking.


  Samen met onze Nederlandse partner Wirelessvalue, bieden wij in België een  platform aan om zeer eenvoudig de temperaturen in de technische ruimten op te volgen samen met het comfort  in de lokalen.


Dit draadloos systeem, dat  eenvoudig in bestaande gebouwen aan te brengen is,  geeft onderhoudsfirma's en gebouwbeheerders online toegang tot het technisch lokaal  (verwarming, koeling, ventilatie, sanitair warm water). Alle vertrek- en retourtemperaturen worden zichtbaar op het scherm of de smartphone, eender waar u bent.


Het systeem is eenvoudig aan te vullen met draadloze  temperatuur-, relatieve vochtigheid- of CO2 loggers. Energiebeheer is mogelijk met pulstellers, kWh-meters, draadloze stroomtangen etc.


Dankzij de samenwerking met een betrouwbare hardwarepartner, hebben wij voor u een betaalbaar en performant online platform waar u al uw data in alle veiligheid permanent kan beheren.


Meer info ->

21 november 2014:  Bestbuildingconcept behoort tot het beste bouwteam 2014

Bouwunie Limburg schrijft elk jaar, samen met een aantal toonaangevende partners uit de bouwsector, een wedstrijd uit waarbij verschillende bouwteams met elkaar kunnen wedijveren voor de titel van het ‘Beste Bouwteam’. In totaal namen 8 bouwteams deel aan de wedstrijd.


Op woensdag 19 november is het bouwteam van sociale huisvestigingsmaatschappij "Ons Dak" te Maaseik, dat een gloednieuw kantoor bouwde naast de voormalige vestiging,  bekroond tot het beste bouwteam 2014.


  “We zijn zeer vereerd om deze titel te mogen ontvangen. De sterkte van een team bestaat niet uit de optelsom van de competenties van de individuele leden, maar wel uit de mate waarin ieder lid met zijn individuele competenties in staat is constructief samen te werken. Ons team is er een duidelijk voorbeeld van. Deze overwinning is dan ook een bekroning van het hele team dat gedurende de periode van de verbouwing elkaar perfect aanvulde.”, aldus Noël Vandeboel (rechts op de foto), directeur van sociale huisvestigingsmaatschappij Ons Dak.


Bestbuildingconcept is verheugd om een substantiële bijdrage geleverd te hebben tot het comfort en het energieverbruik van dit kantoor.


In nauw overleg met adjunct directeur Koen Van den Bruel (links op de foto) en Simon Nelis (Architekt-nburo) werd het  ontwerp zo aangepast  dat de betonkernactivering zeker altijd en overal het nodige comfort kon leveren, zowel in de winter als de zomer.


Elk lokaal werd voor een volledig jaar, uur per uur gesimuleerd. Zowel de venstergrootte, het glastype, de diepte van de oversteek, de inplanting van het glas in de gevel, het lichtvermogen,... werden zo door onze simulaties gewijzigd.


Het oorspronkelijke ontwerp (middelste foto) werd zo stelselmatig verbeterd tot het comfort in elk lokaal gegarandeerd kon worden (rechtste foto).


4 september 2014 : workshops 'frisse gebouwen'

Bestbuildingconcept organiseert in het najaar twee workshops 'frisse gebouwen'.


Zowel op 26 september als op 10 oktober kan u op één voormiddag  uitgelegd krijgen hoe een goed comfort en een gezond binnenklimaat in een gebouw bereikt moet worden. Dit is een workshop zowel voor  ontwerpers als voor gebouwbeheerders.

Niet alleen wordt de nieuwe comfortnorm uitgelegd, u krijgt ook een  goed beeld van  hoe comfortklachten te beoordelen.

Aan de hand van gebouwsimulaties tonen we  hoe u  als ontwerper  in een vroeg stadium  de juiste conceptkeuzes kan maken.


Meer info en inschrijvingsvoorwaarden vindt u hier.18 augustus 2014


Minder gevaarlijke stoffen in vloerbekleding


Een nieuwe wet van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu legt limietwaardes op voor het vrijkomen van chemische stoffen uit vloerbekleding. Producten die niet voldoen mogen vanaf 1 januari 2015 niet meer verkocht worden. De nieuwe reglementering moet leiden tot een gezondere binnenlucht.

Het Koninklijk besluit geldt voor alle vaste vloerbekledingsmaterialen -van vast tapijt, over kunststof tot parket en gietvloeren- en de lijmen waarmee ze worden vastgemaakt. De maximumwaardes zijn opgelegd voor meer dan 170 gevaarlijke stoffen, waarvan formaldehyde de meest bekende is. Er mogen ook geen stoffen meer vrijkomen die geklasseerd zijn als kankerverwekkend.


De bedoeling is dat in de toekomst ook maximumwaardes worden opgelegd voor wand- en plafondbekleding en voor schoonmaakmiddelen en luchtverfrissers om een gezonde lucht binnenshuis te verzekeren.