Referenties

Referenties 2018-2023

Dynamische simulaties

Bewel

Simulatie van het nieuwe Bewel kantoor.


Jaarsimulatie energiebehoefte koeling en verwarming inclusief grondmodel warmtepomp.


Molenbeek

Comfort, energie en BREEAM simulaties appartementsgebouwen Molenbeek.

SvM Wechelderzande

Comfortsimulaties Scholen van Morgen Wechelderzande.

DCM

Expertise DCM gebouw Grobbendonk.

Investar

Comfort- en energiesimulaties Investar Antwerpen.


UGent

De Universiteit Gent bouwt nieuwe studentenhomes.


In opdracht van het studiebureau technieken heeft Bestbuildingconcept drie homes gesimuleerd.


Op die manier kon het zomercomfort op voorhand geëvalueerd worden en kreeg de opdrachtgever een idee over de energiebehoefte voor verwarming en koeling.


De gemeente Aalbeke gaat haar kerk grondig verbouwen en inrichten als muziekklas, bibliotheek,...


In samenwerking met het architectenbureau en de opdrachtgever werd de kerk gesimuleerd, om zo de invloed van de bestaande beglazing in combinatie met een voorzetraam te bestuderen.


Aalbeke


Sporthal stad Antwerpen

De stad Antwerpen vroeg   een ontwerp voor een nieuwe sporthal te verifiëren.


Sporters hebben het graag fris. De vorige sporthal was vrij warm en dit wenste men te voorkomen tijdens het ontwerp.


Een gewijzigde gevel, een koeling op de ventilatie en een aanpassing van de dakramen zorgen nu voor een fris ontwerp.

OPZ Geel


De nieuwe K-dienst voor het OPZ in Geel is een zeer energiezuinig ontwerp.


Cruciaal hierbij zijn de zonnelasten en de interne lasten. Wanneer zonwering niet mogelijk is (vandalisme) moet er zeker gekeken worden hoe het ontwerp fris kan blijven.


Meer dan 100 lokalen werden gesimuleerd voor verschillende varianten zodat het ontwerp nu op punt staat.


Aluvision


Simulatie nieuw kantoor Aluvision.


Variantenanalyse verschillende concepten.Luchthaven Oostende

Comfort- en energiesimulaties  Brandweer luchthaven Oostende.

VTI Brugge

Comfortsimulaties Scholen van Morgen VTI Brugge.

CADIX

Comfort-, energie- en daglichtsimulaties CADIX appartementen.

Schranshoeve Lint

Energie

simulaties  voor de dimensionering warmtepomp en geothermie, appartementen Lint.


St Anna

Het Sint Anna college is een nieuwbouw ontwerp in het kader van Scholen van Morgen.


In opdracht van het bestuursnetwerk van de school werd het zomercomfort van 3 lokalen gesimuleerd en geoptimaliseerd via een scenario-onderzoek.


Het effect van de zonwering en lichtwering werd uitvoering onderzocht en aangepast.WZC Arendonk


het woonzorgcentrum van Arendonk werd uitvoerig gesimuleerd.


De bedoeling is om de zomerse temperatuur onder de 26°C te houden via een combinatie van zonwering en vloerkoeling.


Bestbuildingconcept berekende de verschillende scenario's in het voorontwerp.Britisch School of Brussels

De 'Britisch School of Brussels' wenste te voldoen aan strenge BREEAM eisen. Hiervoor zijn verschillende simulaties nodig.


De school werd eerst gesimuleerd om de PMV waarde (een maat voor het comfort)  tussen  -0.5 en +0.5 te krijgen voor de verschillende lokalen.


Daarna werd aangetoond dat er minstens 31% energie werd bespaard op het ontwerp door verschillende maatregelen.Politie Antwerpen


Het nieuwe politiekantoor van de lokale politie Antwerpen (Berchem X) werd door ons gesimuleerd om te voldoen aan de BREEAM eisen.


Zowel het comfort, de daglichtfactoren als  het energieverbruik werden dynamisch gesimuleerd om het gebouw te optimaliseren voor het ontwerp.

Zegel Mechelen

Het Zegel Mechelen.


Simulatie van de renovatie concepten.Censtables

Simulatie kantoren, woningen en stallen Censtables.

Mobius

Energiesimulaties Mobius kantoor

Aquadraat

Simulatie concepten energie en comfort Aquadraat.

Bouckenborgh

Zomercomfort simulaties

Bouckenborgh Merksem


Aalbeke

De gemeente Aalbeke gaat haar openbaar centrum grondig verbouwen.


In samenwerking met het architectenbureau en de opdrachtgever werd het OC gesimuleerd, om zo het zomercomfort, voor het ontwerp definitief werd, te optimaliseren.


Ook het energieverbruik met en zonder spouwvulling werd in detail gesimuleerd.Kievit Antwerpen


Een aantal kantoortorens in de stationsomgeving van Antwerpen werden gesimuleerd om het daglicht te optimaliseren.


De invloed van de naburige torens was daarbij zeer belangrijk.


In opdracht van het studiebureau werden verschillende varianten van raamgrootte en glastype gesimuleerd.Voor de nieuwe gevangenis van Brussel (Haren), moest er op zeer korte tijd een haalbaarheidstudie uitgevoerd worden inclusief de simulatie van 105.000 m² gebouwen.


Bestbuildingconcept werd ingeschakeld om dit op 6 weken tijd uit te voeren.Capture UGent


De Universiteit Gent heeft opdracht gegeven om een kantoorgebouw met labo's te ontwerpen (Capture project).


Bestbuildingconcept werd gevraagd om het comfort van de lokalen apart te berekenen inclusief de invloed van de warme labo's op de kantoorzones.


Op basis van het volledige gebouwmodel werd ook het energieverbruik geoptimaliseerd.


Advies


Bouwbegeleiding Dela

Voor Dela verzekeringen werd begeleiding voorzien bij de huur van twee nieuw te bouwen verdiepingen.


De lastenboeken werden op voorhand gescreend door ons, en het studiebureau en de aannemer werden gewezen op een aantal lacunes.


De minimale       ventilatie-debieten werden zo verhoogd en de debieten werden variabel gemaakt.


Een simulatie van een zuidgerichte vergaderzaal werd uitgevoerd ter controle van de zomerse temperaturen.


De meetstaten met meerkosten werden  punt per punt nagelezen en overdrijvingen werden geschrapt.Advies Interalu

Voor het bedrijf Interalu werd het nieuwe koelplafond (SAPP-ceiling Hybrid)   ge-simuleerd.


Bedoeling was de voordelen van dit half open plafond te berekenen op het vlak van comfort en energieverbruik.

Advies KULeuven

Voor een gerechtsexpertise werd de KULeuven door ons geassisteerd met twee recent gekalibreerde comfortmeters.


In een kantoor met comfortklachten was na verbreking van de huurovereenkomst, een officiële comfortmeting  nodig.


Comfortmetingen


Comfortmeting MIVB

Voor de MIVB werden metingen uitgevoerd om de comfortklachten op kantoor te objectiveren.


Zowel het comfort, de luchtsnelheid als de ventilatiedebieten werden nagemeten in samenwerking met de onderhoudsdienst.


Verschillende  inregel- en uitvoeringsfouten kwamen aan het licht.Comfortmeting Daf

Bij Daf Trucks werden zowel in Westerlo als Eindhoven comfortklachten genoteerd.


Het comfort werd uitvoerig gemeten (gedurende 2 weken op 4 plaatsen).


Ook werden de temperaturen van verwarming, ventilatie en koeling om de 30 seconden geregistreerd.


Dit onderzoek gaf mooi weer hoe de regeling van de technieken niet deed wat men dacht. Aanpassingen werden gedaan om de comfortklachten te reduceren.Comfortmeting Bose

Bij Bose had het personeel verschillende  comfortklachten.


Het comfort werd op twee plaatsen gedurende een week geregistreerd tesamen met een binnenklimaatmeting.


De temperaturen van de vloerverwarming, de ventilatie en de koeling werden eveneens geregistreerd.


Een onderdimensionering van de ventilatie en een slechte regeling van de vloer-verwarming kwamen aan het licht. De nodige aanpassingen werden voorgesteld.


Monitoring


In één van de magazijnen van DHL, zijn de eisen waarbinnen de temperatuur zich mag begeven vrij streng. In samenwerking met onze partner DeltaOhm werd een draadloze binnenklimaat-monitoring geplaatst.


Op 12 plaatsen in het magazijn wordt de temperatuur bewaakt. Op 6 plaatsen zal de luchtvochtigheid permanent gemeten worden.


18 draadloze loggers en twee repeaters zorgen voor een continue bewaking van het binnenklimaat. Alle data wordt bij de facilitaire dienst in een database gehouden. Bij overschrijding van de temperatuur of vochtigheid worden de nodige personen automatisch verwittigd.

Monitoring DHL
Monitoring Kerk Houthalen


De kerk van Houthalen heeft een nieuw verwarmings-systeem. Voor de opstart moest de aannemer aantonen dat de temperatuur en lucht-vochtigheid niet te snel wijzigen bij het opwarmen van de kerk. Dit is namelijk nefast voor het houtwerk, het orgel, de schilderijen...


Gedurende een week werden er door ons 7 nauwkeurige loggers geplaatst die de aannemer toeliet ter plekke de temperatuur en de luchtvochtigheid te bekijken.


De loggers registreerden eveneens elke minuut de meetwaarden, zodat er nadien een bewijsrapport ter beschikking was.

Overige referenties


2017

Politiekantoor Antwerpen (2017)

Opmaak volledig kantoor in dynamische software inclusief beschaduwing naburige gebouwen.

BREEAM Comfortsimulaties van alle kantoorruimten.

BREEAM Daglichtsimulaties van alle kantoorruimten.

BREEAM Energiesimulaties van alle kantoorruimten, de productiehal en de koelruimten.


Provincie Antwerpen: PTS Mechelen (2017)

Comfortsimulaties.

Simulatie energieverbruik verwarming, koeling, verlichting.


K.U.Leuven: Sporthal (2017)

Comfortsimulaties.

Simulatie energieverbruik verwarming, koeling, verlichting.

Bepaling koel- en verwarmingsvermogens.


Stad Antwerpen: Sporthal Merksem (2017)

Comfortsimulaties.

Simulatie energieverbruik verwarming, koeling, verlichting.

Bepaling koel- en verwarmingsvermogens.


Regie der gebouwen: Financiëncentrum Turnhout (2017)

Comfortsimulaties kantoorruimten.

Simulatie energieverbruik verwarming, koeling, verlichting.

Bepaling koel- en verwarmingsvermogens.


2016

Regie der gebouwen: Fedasil (2016)

Comfortsimulaties kantoorruimten.

Simulatie energieverbruik verwarming, koeling, verlichting.

Bepaling koel- en verwarmingsvermogens.


Renovatie UGent Dunantlaan (2016)

Comfortsimulaties kantoorruimten.

Simulatie energieverbruik verwarming, koeling, verlichting.

Bepaling koel- en verwarmingsvermogens.


Brandweerkazerne Brussels Airport (2016)

Comfortsimulaties kantoorruimten.

Simulatie energieverbruik verwarming, koeling, verlichting.


Intervest (2016)

Comfortsimulaties kantoorruimten.

Simulatie energieverbruik verwarming, koeling, verlichting.

Bepaling koel- en verwarmingsvermogens.


Siemens Huizingen (2016)

Comfortsimulaties kantoorruimten.


Residentie Tour&Taxis (2016)

Comfortsimulaties kantoorruimten.

Simulatie energieverbruik verwarming, koeling, verlichting.

Bepaling koel- en verwarmingsvermogens.

Berekening hernieuwbare energietoepassingen

Opmaak haalbaarheidsstudie Brussels gewest.


Kantoor Confederatie Bouw (2016)

Comfortsimulaties kantoorruimten.

Simulatie energieverbruik verwarming, koeling, verlichting.

Bepaling koel- en verwarmingsvermogens.


Scholen van morgen: Neerpelt (2016)

Comfortsimulaties.


2015

School De Kreek Moerkerke (2015)

Comfortsimulaties drie typelokalen


El Paso Gent (2015)

Comfortsimulaties passiefgebouw Gent


Adm.Centrum Zulte (2015)

Comfortmetingen


Adm. Centrum Beveren (2015)

Comfortsimulaties kantoren


Campus T2 Genk (2015)

Comfortsimulaties nieuwe campus


Rusthuis en serciceflats Anderlecht

Haalbaarheidstudie Brussels gewest voor gebouwen groter dan 10.000 m²


Kantoor C58 Brussel (2015)

Comfortsimulaties met SAPP koelplafond

Vermogenbepaling


SHM Dijledal (2015)

Comfortmetingen sociale appartementen na invoering lagetemperatuursverwarming.


Daf trucks Eindhoven (2015)

Comfortmetingen (PMV/PPD) en CO2 metingen op 8 plaatsen gedurende twee weken.

Rapportage resultaten en advies Aanpassingen regeling klimatisatie.


Bose Genk (2015)

Comfortmetingen en binnenklimaatmeting in een kantoor.

Registratie regeling warmtepompen


Kantoorgebouw Acerta Wilrijk (2015)

Energiesimulatie

Haalbaarheidsstudie glasvervanging


Scholen voor Morgen: VTI Veurne (2015)

Comfortsimulatie typelokalen


2014

Appartementsgebouwen Neerpelt (2014)

Comfortsimulaties van alle kantoorruimten.

Simulatie energieverbruik verwarming, koeling, verlichting.

Opmaak jaarbelastingscurve per uur voor de dimensionering van het BEO veld.

Bepaling koel- en verwarmingsvermogens.


Tandartspraktijk Brasschaat (2014)

Opmaak volledig gebouw in dynamische software.

Comfortsimulaties.

Simulatie energieverbruik verwarming, koeling, verlichting.

Bepaling koel- en verwarmingsvermogens.


Depot Lidl Marche en Famenne (2014)

Opmaak volledig kantoor in dynamische software inclusief beschaduwing naburige gebouwen.

BREEAM Comfortsimulaties van alle kantoorruimten.

BREEAM Daglichtsimulaties van alle kantoorruimten.

BREEAM Energiesimulaties van alle kantoorruimten, de productiehal en de koelruimten.


Stadskantoor Hasselt (2014)

Opmaak volledig kantoor in dynamische software inclusief beschaduwing naburige gebouwen.

Comfortsimulaties van alle kantoorruimten.

Simulatie energieverbruik verwarming, koeling, verlichting.

Opmaak jaarbelastingscurve per uur voor de dimensionering van het BEO veld.

Bepaling koel- en verwarmingsvermogens.


SHM Ons Dak (2014)

Opmaak volledig kantoor in dynamische software inclusief beschaduwing

Optimalisatie raamgrootte

Comfortsimulaties

EnergiesimulatiesOPZ Geel (2014)

Comfortsimulaties

Energiesimulaties

Vermogenbepaling


Gemeentehuis Lille (2014)

Comfortsimulaties

Energiesimulaties

VermogenbepalingStad Antwerpen (2014)

Comfortsimulaties sporthal Ekeren


Scholen voor Morgen: Lagere school Paal

Comfortsimulatie typelokalen


Politiekantoor Mol (2014)

Opmaak volledig kantoor in dynamische software

Comfortsimulaties

Simulatie effect natuurlijke ventilatie


2013

Kantoor Securex (2013)

Opmaak volledig kantoor in dynamische software inclusief beschaduwing naburige gebouwen.

Conceptbepaling (zonwering of niet).

Comfortsimulaties van alle kantoorruimten.

Simulatie energieverbruik verwarming, koeling, verlichting.

Opmaak jaarbelastingscurve per uur voor de dimensionering van het BEO veld.

Bepaling koel- en verwarmingsvermogens bij koude opstart en bij koudste temperaturen.

Opsplitsing vermogens naar luchtgroepen, koelplafonds en ventiloconvectoren.

 

Brussels Tower (2013)

Comfortsimulaties van één verdieping met dubbele glasgevel

 

Passiefschool GTI Londerzeel (Scholen voor morgen 2013)

Simulatie en optimalisatie  van de comforttemperaturen.


Comfortmetingen kantoor (in opdracht van KULeuven 2013)

Meting van het comfort met de klimaatboom in twee kantoren gedurende drie weken.

Rapportage van de PMV (behaaglijkheid) en PPD (procentueel ontevredenen) waarden.

 

Simulatie laboratorium (2013)

Thermodynamische simulatie van de temperaturen in de technische ruimte van een labo.

Berekening noodzaak isolatie kanalisatie.

Evaluatie van het potentieel van natuurlijke koeling voor het magazijn.

 

Simulatie gekoeld magazijn (2013)

Simulatie van het koel- en verwarmingsverbruik van een gekoeld magazijn (Antwerpse haven) met het huidige isolatiepakket en twee varianten met bijkomende isolatie.

 

Temperatuurs- en CO2 meting kantoor (2013)

Meting gedurende twee weken in twee kantoren van temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2 niveau.

Rapportage comfortklassen en IDA klassen ventilatie.

 

Passief administratief centrum Molenbeek (2013)

Thermodynamische simulatie van de comforttemperaturen.

Simulatie van natuurlijke ventilatie overdag en 's nachts

Berekening netto energiebehoefte voor koeling


2012

Kantoor Deme  Antwerpen (2012)

Simulatie comfort en energieverbruik.

Simulatie verschillende standen vaste zonwering (lamellen)

Simulatie van een continu variërende zonwering

 

Passief speelpark in Antwerpen (2012)

Thermodynamische simulatie van de comforttemperaturen.

Simulatie van verschillende varianten van de luifel

 

Uitbreiding Psychiatrisch zorgcentrum OPZ Geel (2012)

Thermodynamische simulatie van energieverbruik en comforttemperaturen.

Dimensionering koelbehoefte

 

Passiefkantoor Fluxys in Brussel (2012)

Thermodynamische simulatie van energieverbruik en comforttemperaturen.

Conceptvergelijkingen van 12 passiefontwerpen met verschillende HVAC concepten.

 

Passiefschool SBLO Leuven (2012)

Thermodynamische simulatie van energieverbruik en comforttemperaturen.

Modellering van de betonkernactivering.

 

Kantoor (2011-2012)

Thermodynamische simulatie van de comforttemperaturen.

Modellering van de betonkernactivering.

Het doorrekenen van het model op het vlak van het zomercomfort volgens EN ISO 7730:2005 en rapportage van het zomer- en wintercomfort per zone.

 

Industriele bakkerij Edingen (2012)

Thermodynamische simulatie van de comforttemperaturen en het energieverbruik van een industriële bakkerij, kantoor en magazijn.

Simulatie van een gebouw met 9 luchtgroepen.


2011

Dagcentrum Gent (2011)

Thermodynamische simulatie van de comforttemperaturen.

Simulatie van een dagcentrum, wasserij en bakkerij

Duurzaam bouwen advies.

 

Campus Irena Brussel (2011-2012) 10.000 m²

Thermodynamische simulatie van het energieverbruik van 250 studentenverblijven.

Simulatie passiefvariant

Simulatie zomercomfort bij beide varianten

 


Cultureel centrum Diepenbeek  (2011-2012)

Thermodynamische simulatie van de comforttemperaturen.

Simulatie van adiabatische koeling

Bepaling van nood tot koeling.

Kantoor SHM Ons Dak (2011)

Thermodynamische simulatie van energieverbruik en comforttemperaturen.

Duurzaam bouwen advies

Modellering van de betonkernactivering.

Het doorrekenen van het model op het vlak van het zomercomfort volgens EN ISO 7730:2005 en rapportage van het zomer- en wintercomfort per zone.

 

Verschillende privéwoningen met betonkernactivering (2011-2012)

Thermodynamische simulatie van energieverbruik en comforttemperaturen.

Modellering van de betonkernactivering.

Opmaak van een jaarbelastingsduurkromme voor verwarming en koeling

Het doorrekenen van het model op het vlak van het zomercomfort volgens EN ISO 7730:2005 en rapportage van het zomer- en wintercomfort per zone.

 

Kantoor Libost (2011)

Vergelijking van het comfort van twee varianten van een kantoor.

Variant met klassieke koeling

Variant met betonkeranctivering

 

Zomercomfort van een passiefhotel Bellevue Molenbeek (2011)

Zomercomfort inclusief beschaduwing omliggende hoogbouw.

 

Zomercomfort van een gebouw uit de verzorgingssector (2011)

Simulatie inclusief de beschaduwing van de omliggende bomen2010

Kantoor Grontmij  (2010-1011)

Thermodynamische simulatie van de comforttemperaturen.Simulatie rekening houdend met verschillende luchtgroepen en betonkernactivering .

Modellering van de betonkernactivering en koelplafonds in Energyplus software.

Het doorrekenen van het model op het vlak van het zomercomfort volgens EN ISO 7730:2005 en rapportage van het zomer- en wintercomfort per zone.

Rapportage in functie van BREEAM certificatie.

 

Passiefschool (2010)

Simulatie van zomercomforttemperaturen, uitgaande van het standaardmodel, gecombineerd met verschillende scenario’s qua zonwering, debieten.

Dynamische simulatie van een grondbuis in Energyplus.

 

Trainingcenter (2010)

Zomercomfort van een trainingcenter volgens de passiefstandaard.


Verschillende particuliere passiefhuizen (2009-2010)

Advies duurzaam bouwen

Simulatie energie

Simulatie comforttemperaturen

 

Duurzame en energiezuinige appartementen (2010)

Simulatie van twee appartementen, energiezuinig gerenoveerd via binnenisolatie, gecombineerd met balansventilatie en/of hybride ventilatie.


Eternit NV (2010)

Thermodynamische simulatie van 144 varianten van een particuliere woning, uitgerust met isolatie i.c.m. Eternit gevelbekleding voor de gevelcalculator energiebesparing:http://cedraloperal.eternit.be/calculatorenergiebesparing.asp?utype=montagebedrijf

 

 

 

Referenties voor Cenergie: (2005-2007)

 

Passiefschool IPFC Nijvel

Projectleider duurzaam bouwen

Dynamische simulaties

PHPP berekeningen

Begeleiding HVAC

 

Twee passiefgebouwen voor autisten De Vluchtheuvel Stabroek

Ontwerp eerste massief passiefgebouw.

Projectleider duurzaam bouwen

Dynamische simulatie

PHPP en EPB berekeningen

Ontwerp HVAC

 

Passiefkantoor Havenbedrijf Gent

Projectingenieur

Dynamische simulaties

PHPP berekeningen

 

Zorgflats OCMW Schoten

Projectleider duurzaam bouwen

Dynamische simulaties

PHPP en EPB berekeningen

Ontwerp grondbuis

 

Dagcenter OCMW Schoten

Projectleider duurzaam bouwen

Dynamische simulaties

PHPP en EPB berekeningen

 

VDAB competentiecentrum Kortrijk

Projectleider duurzaam bouwen

Dynamische simulaties

PHPP en EPB berekeningen

 

School De Waterval Ekeren

Projectleider duurzaam bouwen

Dynamische simulaties

Conceptbepaling HVAC