Dynamische Simulaties

Dynamische simulaties van comfort en energieverbruik


Een dynamische simulatie, een energieontwerpstudie, een comfortsimulatie, ... verschillende namen voor hetzelfde: een techniek waarbij een gebouw  in 3D op  de computer gesimuleerd wordt, uur per uur, voor een heel jaar en waarbij het comfort, de temperaturendaglicht, en het energieverbruik zichtbaar wordt voor verschillende scenario's. Onmisbaar bij het ontwerp van elk nieuw gebouw.


Toch gebeurt het nog te weinig, omdat dynamisch simuleren veel ervaring vergt om het correct en snel uit te voeren. Met meer dan 50 simulaties per jaar is Bestbuildingconcept specialist in België.


Een dynamische simulatie integreert het ontwerp van de architect met het voorstel van het studiebureau technieken en levert in een voorontwerpfase  essentiele informatie om het gebouw te optimalsieren naar comfort, binnenklimaat en energieverbruik. Wij leveren u de data om te beslissen welke maatregelen nuttig zijn en welke niet.


gebouwmodel

Gedetailleerd gebouwmodel

Een dynamische simulatie start met de aanmaak van een 3D model op computer. Op een zeer snelle manier vormen wij uw digitaal plan om tot een virtueel model. Hierbij wordt rekening gehouden met de werkelijke omgeving van gebouwen, bomen en alle schaduwelementen. Dit is zeer belangrijk bij het ontwerp van energiezuinige gebouwen.


Lokaal per lokaal

In tegenstelling tot de meeste rekenpaketten, wordt er bij een dynamische simulatie, lokaal per lokaal gerekend.


Dit geeft u het grote voordeel dat u echt van elk lokaal het comfort en het energieverbruik (plus het vermogen) kent voor u het gebouw bouwt.


Dit geeft u de mogelijkheid het gebouw volledig te optimaliseren tijdens het voorontwerp.


lokaalmodel
HVAC model

Uniek HVAC model

Het unieke HVAC model laat ons toe zowat elke vorm van verwarming en klimatisatie in realistische omstandigheden te simuleren.


Vloerkoeling, betonkernactivering, VAV's, natuurlijke nachtventilatie, opengaande ramen, ... het is allemaal op voorhand te simuleren en dus te evalueren.Comforttemperaturen en warmtebalans

Een simulatie geeft u een écht idee over het comfort, het binnenklimaat en het energieverbruik van uw gebouw.


Het meest gevraagd: een oververhittingsstudie. U krijgt de temperaturen (lucht én stralingstemperatuur) van een typelokaal of van alle lokalen, uur per uur voor heel  het jaar uitgezet ten opzichte van  de buitentemperatuur.


Wij rapporteren overschrijdingsuren (ten opzichte van comfortklasse A, B of C) en dit tijdens de effectieve gebruiksuren van elk lokaal.


In de warmtebalans is het goed zichtbaar wat het probleem van de oververhitting veroorzaakt: de zon, interne  warmtelasten of de inertie van het gebouw.


Daglichtfactor en variantenanalyse

Onmisbaar bij de analyse van een gevelconcept is de daglichtfactor. Wanneer  te veel glas voorzien is, met oververhitting als gevolg, kunnen wij de ideale raamgrootte in voorontwerpfase berekenen.


U krijgt de daglichtfactor, lokaal per lokaal,  van verschillende varianten:  Met zonwering, met luifel, met zonwerend glas, dieper liggende ramen etc...


Onmisbaar om het visueel comfort en thermisch comfort op elkaar af te stemmen.


Deze simulatie voldoet aan de BREEAM en GRO eisen.

PMV/PPD volgens ISO7730

Een comfortsimulatie volgens NBN EN ISO7730 geeft u de PMV en PPD waarden die een maat voor het comfort berekenen rekening houdend met de temperatuur, vochtigheid, luchtsnelheid, kledingkeuze en activiteit.


De gerapporteerde PPD waarden geven het aantal ontevredenen, lokaal per lokaal, uur per uur.


Dit is de meest complete comfortsimulatie volgens de  norm EN 15251.


Deze simulatie voldoet aan de BREEAM en GRO eisen.

Jaarbelastingscurven en detailprofiel

Indien het gebouw in zijn geheel gesimuleerd wordt, is het perfect mogelijk om een detail te krijgen van het gedetailleerde koel- en verwarmingsverbruik.


Zeker bij de selectie van warmtepompen is de zo verkregen jaarbelastingscurve essentieel.


De jaarlijkse balans tussen koelvraag en warmtevraag kan eveneens bepaald worden, wat zeer nuttig is voor projecten met geothermie.
Jaarverbruik en scenario-onderzoek

Een jaarsimulatie geeft ook de energiebehoefte of het jaarverbruik van het  gebouw, opgesplitst volgens de verschillende energievectoren.


Dit laat u toe om de verschillende comfortsimulaties en HVAC concepten te vergelijken op basis van het jaarlijkse energieverbruik.Deze simulatie voldoet aan de BREEAM credits" ENE 01 Reduction of energy and carbon emissions"

Resultaten temperatuur en warmtebalans
Resultaten daglicht
Resultaten comfort en PMV
Resultaten koeling en verwerming op jaarbasis
Resultaten koeling en verwerming op jaarbasis